Spildevandsplan

Spildevandsplan: Separering før rensningsanlæg

 

Hele Danmark er i 2010-2011 blevet pålagt den største ændring til dato ifm. spildevandshåndtering. Det har betydet det, at alle kommuner i Danmark har måtte omstrukturere alt, hvad der har med spildevand og rensningsanlæg at gøre.

 

Nogle steder bruger man fællessystemer som rensningsanlæg, som indeholder regnvand og spildevand i samme ledning. Dette giver nogle udfordringer. Den første ting er, at når både regnvand og spildevand kommer ud af dem samme ledning, er det nærmest umuligt at se forskel på, hvad der er hvad. Derfor er man nødt til at behandle begge dele som spildevand - også selv om der kun kommer regnvand i en længere periode. Altså er vi i denne form for rensningsanlæg nødsaget til at rense alt vandet - uanset om det nærmest er rent i forvejen. Dette belaster vores rensningsanlæg unødigt.

 

Denne nye ændring pålægger os en separering af spildevand og regnvand, hvilket kan gøres på flere måder. Den mest populærere metode er, at lægge en ny ledning ved siden af den gamle, som kun bruges til regnvand og leder den andetsteds end rensningsanlægget. Men det betyder også, at det ikke kun er kommunen, der skal lave om på deres kloaksystem rundt om i landet. Også alle berørte grundejere skal have lavet deres afløbssystem om - således at regnvandet ikke længere løber sammen med spildevandet til rensningsanlægget. Fordelen ved dette er, at de mange store regnskyl, som efterhånden rammer Danmark, ikke vil overbelaste spildevandsledningen og kloakken vil derfor ikke flyde over ydermere undgå at lukke urenset spildevand ud.

 

Den anden mulighed er, at man på alle berørte grunde kobler rengvandet fra og leder det til faskiner for dermed at undgå at det kommer til rensningsanlægget. Dette vil have samme effekt og vil i sidste ende også sørge for at spildevandsledningen ikke oversvømmer.

En tredje mulighed er, at man kombinerer disse to muligheder. Det er op til kommunen at bestemme om regnvandet forsat skal løbe i ledningen eller om grundejerne skal nedsive det i faskiner. Den store fordel ved at bruge faskiner er, at alt regnvandet bliver ledt ned til grundvandet, hvor det hører til, i stedet for til det respektive rensningsanlæg. Hvis alle de steder, hvor vi samler regnvand op i dag, havde været udstyret med faskiner fra starten ville problemet med skybryd kun have være halvt så stort.

 

Andre steder, hvor vandet ikke bliver separeret inden det kommer til rensningsanlægget, eller der i det hele taget ikke er nogen kloak, kan grundejeren blive pålagt at udføre et nedsivningsanlæg som lever op til SOP rensning. Dette anlæg er det mest typiske af spildevandsanlæg i det åbne land. Enkelte steder kan man komme ud for, at forholdene ikke tillader at etablere nedsivning. Her kan man enten lave hævet nedsivning eller gå over til et mini-rensningsanlæg.

 

Alt i alt så betyder spildevandsplanen det, at de fleste danskere på den ene eller anden måde skal lave om på deres afløbsinstallation for at undgå at regnvand bliver blandet samme med spildevandet og ledt til rensningsanlægget.

 
 
 
 

ASJA GROUP v/Asbjørn Janum

Bygaden 41

4370 Store Merløse

Mobil - 28 101 110

Mail - [email protected]

CVR- 26852307

SE - 30994442

KFUL - 11716