Minirensningsanlæg

Spildevandsrensning med minirenseanlæg

 

Minirenseanlæg anvendes normalt ved spildevandsrensning, når der ikke er mulighed for nedsivningsanlæg pga. afstandskrav til enten sø, vandløb, å eller vandboring. Alle disse er der bestemte afstandskrav til for ikke at spildevandet skal ledes urenset ud til disse. Der findes mange forskellige minirenseanlæg. Fællesnævneren for alle minirenseanlæg er, at de alle kan leve op til rensekravet SOP, som er det rensekrav der er ved spildevandsrensning i henhold til den nye spildevandsplan.

 

Valg af minirenseanlæg kommer helt an på, hvor stor husstanden er, samt hvordan etableringsforholdene er.

 

Fordelen ved at bruge et minirenseanlæg til spildevandsrensning, hvis man bor for tæt på sø eller å, er, at når spildevandet har været igennem minirenseanlægget kan det lukkes direkte ud i søen eller åen. Det kan sågar udledes til en grøftekant, hvis det er det, der er nærmest.

 

Hvis der ikke er mulighed for disse udledninger efter spildevandsrensning, er der også muligheden for, at man kan nedsive spildevandet efter minirenseanlægget. Her er der ingen krav til afstand fra grundvandsspejl - dog skal grundvandsspejlet stadig ligge et stykke under nedsivningshøjden.

 
 
 
 

ASJA GROUP v/Asbjørn Janum

Bygaden 41

4370 Store Merløse

Mobil - 28 101 110

Mail - [email protected]

CVR- 26852307

SE - 30994442

KFUL - 11716