Fordelagtigt dræn med omfangsdræn

Omfangsdræn etableres omkring bygværker for at holde dem tørre og for at forhindre fugt i at stige op i fundamentet. Det mest almindelige omfangsdræn, bliver etableret for at fjerne oppefra kommende vand - altså overfladevand. Hvis vandet ikke kommer oppe fra, så er det fordi, der er opstigende grundvand. Det kan give mindst lige så store skader som overfladevandet.

Et omfangsdræn kan forhindre at en kælder, der eksempelvis er beliggende i området på midtsjælland omkring Holbæk, Ringsted, Roskilde eller Slagelse, bliver fyldt med vand ved store regnskyl og skybrud. Til gengæld stopper et omfangsdræn ikke evt. tilbageløb i kloakken. Stiger vandet i kloakken kan det løbe ind i kælderen via gulvafløb, toilet og andre ”åbne” installationer. Her skal der et højtvandslukke til at forhindre dette i at ske.

Omfangsdræn i haven kan være en stor omgang at få etableret - især hvis det er et ældre hus med etableret have og fliser omkring. Det kræver normalt, at der er ca. 2 meter hele vejen omkring huset til rådighed for maskiner. Selve opgravningen omkring huset er typisk omkring en halv meter i bredden, alt efter hvordan opgaven skal udføres og jordens beskaffenhed.

 

Omfangsdræn i Roskilde, Ringsted, Holbæk, Slagelse og resten af Sjælland

Når man etablerer et omfangsdræn er det vigtigt, for at det skal virke korrekt, og have optimal holdbarhed uden for meget vedligeholdelse - at det er etableret korrekt. Som udgangspunkt er selve drænet vedligeholdelsesfrit, hvis det er etableret korrekt, dog skal drænbrønde og sandfangs brønde tjekkes og evt. tømmes ca. en gang om året. Er omfangsdrænet etableret med pumpebrønd, skal pumpen også vedligeholdelses en gang om året.

Når vi har etableret et omfangsdræn med pumpebrønd, har man som kunde mulighed for efterfølgende at indgå en vedligeholdelsesaftale med ASJA GROUP, som sikrer optimal drift af omfangsdrænet.

Se også : Faskiner

Omfangsdræn bør udføres af professionelle

Når man skal have lavet omfangsdræn omkring et hus, er det meget vigtigt, at entreprenøren ved, hvad han laver, herover kan man se hvad der kan ske, hvis man ikke har 100 % styr på, hvad man laver med skovlen.

De to huse nedenfor er IKKE udført af ASJA GROUP.

ASJA Group er beliggende i Store Merløse, der omgrænses af Roskilde, Holbæk, Slagelse og Ringsted. Kontakt os gerne for at høre mere omkring hvordan ASJA Group kan være behjælpelige med omfangsdræn på Sjælland.

Læs mere om hvad et omfangsdræn koster her.