Samletank

Samletank til spildevand

 

Man kan i særlige tilfælde være nødsaget til at installerer en samletank til spildevand.

 

En samletank skal installeres på steder, hvor der ikke er offentlig kloak, og at der ikke kan indhentes tilladelse til anden form for bortskaffelse af spildevand ved bl.a. nedsivning.

 

Samletanken skiller sig specielt ud fra andre afløbsinstallationer, fordi den opsamler alt spildevand uden om rensning eller nedsivning. Det betyder også, at alt spildevand, der bliver produceret på ejendommen, skal køres væk med en slamsuger. Dette giver selvfølgelig en ekstra omkostning på spildevand i forhold til andre løsninger.

 

Det er normalt steder som kolonihaveforeninger eller enkelte sommerhusområder, hvor man er er nødsaget til at installerer samletank til spildevand.

 

Ejendomme i åbne landskab kan i enkelte tilfælde også være nødsaget til at installerer samletank til spildevand - dette er dog meget sjældent. Det drejer sig især om steder, hvor man ikke kan overholde afstandskrav til bæk, vandløb, sø eller vandboringer, hvor det kan have miljømæssige konsekvenser at udlede/nedsive spildevand. Grundvandets niveau kan også have indflydelse på, hvorvidt der skal installeres en samletank, fordi et almindelig nedsivningsanlæg skal overholde et afstandskrav fra bunden af nedsivningsdelen til højeste grundvandsspejl på minimum 1 meter.

 
 
 
 

ASJA GROUP v/Asbjørn Janum

Bygaden 41

4370 Store Merløse

Mobil - 28 101 110

Mail - [email protected]

CVR- 26852307

SE - 30994442

KFUL - 11716