Olieudskiller til bl.a. tankstationer og autoværksteder

Olieudskillere bruges ofte på tankstationer, autoværksteder og vaskepladser for entreprenør-materiel. Funktionen i olieudskilleren er selvfølgelig at separere olien fra spildevandet, således at det ikke føres ud til rensningsanlægget.

Olieudskilleren virker i store træk på samme måde som et sandfang eller en fedtudskiller. De største forskelle er nok bare, at alle gummipakninger er oliebestandige. Langt de fleste olieudskiller er monteret med en alarm, der advarer, når olie niveauet er ved at nærme sig maksimum. Udtømningen forgår på næsten samme måde som at skumme fløden fra mælk.

Ved etablering af nye tankstationer og autoværksteder vil det oftest være et krav fra kommunen, at der etableres olieudskiller på alle afløb, hvor der kan forekomme olie i spildevandet.

Brugte asja group i forbindelse med ny kloak til udhuset til ny vaskemakine. Aftalen blev holdt til punkt og prikke og er fuld tilfreds med arbejdet. Anbefalder asja group til kloak og entreprenør arbejde.

Børge Frisbæk

Anmeldelse fra Facebook

I alle de tilfælde hvor der skal installeres olieudskiller, er det ikke kun olieudskilleren der vil blive en ekstra omkostning i forhold til et almindeligt afløbsanlæg. Alle rør før olieudskilleren skal også være specielle pvc rør med oliebestandige læbetætningsringe, ellers vil alle rørene med tiden blive utætte. Dette vil føre til indendørs lugtgener på sigt, da spildevandet vil løbe ud under gulvet.

ASJA GROUP står altid klar til råd og vejledning samt priser på montering af olieudskiller.

Se også : Omfangsdræn