Etablering af pumpebrønde

Pumpebrønde anvendes mange steder inden for spildevand. Der kan være flere grunde til at etablere pumpebrønde. Den mest typiske grund er, at man mangler højde, for at spildevandet kan løbe selv. I offentlige kloakker kan der mellem din bolig og rensningsanlægget være mange pumper, der sørger for at spildevandet løber videre eller måske endda pumper det hele vejen til rensningsanlægget. En anden grund kan være for at undgå tilbageløb af spildevand ind i din kælder, når pumpebrønden bliver overbelastet. Dette gælder både spildevandet og regnvand, hvis man er tilsluttet et separatsystem. Normalt pumper man dog ikke regnvand. Drænvand bør normalt ledes til regnvandsledningen, og hvis regnvandsledningen ikke er sikret mod tilbageløb i drænet, risikerer man, at kælderen kan blive oversvømmet.

Brugte asja group i forbindelse med ny kloak til udhuset til ny vaskemakine. Aftalen blev holdt til punkt og prikke og er fuld tilfreds med arbejdet. Anbefalder asja group til kloak og entreprenør arbejde.

Børge Frisbæk

Anmeldelse fra Facebook

Det kan altså være en stor fordel ved at etablere pumpebrønde, men der følger dog visse forpligtigelser med: Pumpebrønde skal vedligeholdes og serviceres mindst en gang årligt for at sikre en så optimal drift af pumpebrønden som muligt.

En anden måde at undgå tilbageløb i kloakken er med et højvandslukke. Fordelen ved en pumpebrønd frem for højvandslukke er, at du stadig kan komme af med dit spildevand selv om kloakkerne er overbelastede. Dog skal man være klar over at etablering af en pumpebrønd normalt kun udføres i forbindelse med nybyggeri, tilbygning eller en større renovering. Endvidere er løsningen med en pumpebrønd væsentlig dyrere end et højvandslukke.

Se også : Faskiner