Samletank til spildevand

Man kan i særlige tilfælde være nødsaget til at installerer en samletank til spildevand.

En samletank skal installeres på steder, hvor der ikke er offentlig kloak, og at der ikke kan indhentes tilladelse til anden form for bortskaffelse af spildevand ved bl.a. nedsivning.

Samletanken skiller sig specielt ud fra andre afløbsinstallationer, fordi den opsamler alt spildevand uden om rensning eller nedsivning. Det betyder også, at alt spildevand, der bliver produceret på ejendommen, skal køres væk med en slamsuger. Dette giver selvfølgelig en ekstra omkostning på spildevand i forhold til andre løsninger.

Det er normalt steder som kolonihaveforeninger eller enkelte sommerhusområder, hvor man er er nødsaget til at installerer samletank til spildevand.

Brugte asja group i forbindelse med ny kloak til udhuset til ny vaskemakine. Aftalen blev holdt til punkt og prikke og er fuld tilfreds med arbejdet. Anbefalder asja group til kloak og entreprenør arbejde.

Børge Frisbæk

Anmeldelse fra Facebook

Ejendomme i åbne landskab kan i enkelte tilfælde også være nødsaget til at installerer samletank til spildevand - dette er dog meget sjældent. Det drejer sig især om steder, hvor man ikke kan overholde afstandskrav til bæk, vandløb, sø eller vandboringer, hvor det kan have miljømæssige konsekvenser at udlede/nedsive spildevand. Grundvandets niveau kan også have indflydelse på, hvorvidt der skal installeres en samletank, fordi et almindelig nedsivningsanlæg skal overholde et afstandskrav fra bunden af nedsivningsdelen til højeste grundvandsspejl på minimum 1 meter.

Se også : Faskiner